Home / Consiliul Local / Comisii de specialitate

 

Comisia de buget-finanţe, juridică şi de disciplină, activităţi economico-financiare, muncă şi protecţie socială


Ioan Bumbu – preşedinte comisie
Ioan Suciu – secretar comisie
Gheorghe Cordoş – membru
Lucian-Victor Cazacu – membru
Ovidiu Moldovan – membru

Comisia pentru agricultură şi silvicultură, protecţia mediului şi turism, amenajarea teritoriului şi urbanism


Victor Dobricean – preşedinte comisie
Grigore Pupeză – secretar comisie
Vasile Ganea – membru
Dumitru Peter – membru
Anchidim Dobricean – membru

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţia copilului, tineret şi sport, activităţi social-culturale, culte


Ioan Nistor Todoran – preşedinte
Augustin Mititel – secretar
Nicolae Rebrişorean – membru
Ioan Tătar – membru
Vasile Puica – membru

Sursa: Hotărârea privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Telciu, Nr. 30/03.07.2008