Home / Despre Comuna Berislăvești / Obiective turistice

 

Pe teritoriul comunei Berislăvești se găsesc monumente arhitectonice cum ar fi Mănăstirea Berislăvești și Castrul Roman Rădăcinești.

clopote berislavestiMănăstirea Berislăvești

Mănăstirea este localizată chiar pe malul râului Coisca. Acest ansamblu monastic se află pe lista monumentelor istorice aflate în planul național de restaurare al Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2006.

Mănăstirea este datată din 1753 – 1767.

Ansamblul monastic cuprinde: o incintă fortificată, case egumenești, un turn clopotniță și o biserică.

În incinta fortificată casele egumenești sunt amplasate pe latura de nord și au remarcabile pivnițe boltite. Pe latura vestică a ansamblului se găsește turnul clopotniță. Biserica este amplasată în centru și servește în prezent ca biserică parohială. Din 2006 s-a început construcția unui alt lăcaș de cult pe malul celălalt al râului, chiar în dreptul vechii biserici.

Castrul Roman Rădăcinești

Tot în planul de reabilitare și introducerea în circuitul turistic se află și Castrul Roman Rădăcinești localizat pe teritoriul comunei Berislăvești.

Castrul era la 11 km spre răsărit de Olt şi la capătul unei largi văi ce comunică cu bazinul Titeştilor. Misiunea lagărului era asemănătoare cu a celui de la Titeşti. Castrul (mai tot acoperit de case şi ogoare) se găseşte la N de pârâul Fântânii, în drumul Titeştilor. N-a fost de loc săpat, însă forma lui se poate recunoaşte uşor pe teren, fiind pătrat (75 x 75 m) şi la colţuri cu turnuri trapezoidale, mult proeminente faţă de frontul zidului. Această arhitectură concordă cu epoca lui Hadrian, când ştim, din inscripţii, că s-a ridicat castrul, în anul 138 e. n., de Suri sagittari (CIL, III, 12604 şi 12605). Un fragment dintr-o inscripţie pe piatră, recent descoperit în ruinele pretoriului, poartă o dedicaţie adusă tot lui Hadrian şi ar putea fi pusă în legătură cu construcţia acelei clădiri (SE, 511). În ceea ce priveşte forma turnurilor de la colţuri, ea se aseamănă cu cele de la Bivolari şi Copăceni, construite tot de Hadrian.

Biserica din satul Scaueni

Schitul din satul Scaueni